• Client: Cooperativa d’ensenyament
  • Sector: Cultura i educació
  • Tipus de servei: Inversions immobiliàries
  • Projecte: Construcció i gestió de centres concertats de formació

La necessitat

Una cooperativa d’ensenyament necessita realitzar una ampliació de centres formatius per creixement de la seva activitat. Disposen de sòl, cedit per l’administració autonòmica amb aquesta finalitat, i d’un pla de viabilitat que fa preveure una inversió amortitzable en un termini adequat. Això no obstant, no troben el finançament bancari necessari per a escometre la inversió.

La nostra solució

Aquest tipus d’operació permet no solament dur a terme la inversió, sinó que, a més, permet fer-ho sense afectar els balanços de l’entitat amb l’endeutament que se’n deriva.

La gestió d’Eurecos permet a la cooperativa comptar amb un equip especialitzat en el tema, el qual li estalvia temps i li ofereix confiança i tranquil·litat en l’execució de tot el projecte.

Resultat

L’accés a fonts d’informació de qualitat permet a iesMed sumar el valor necessari a l’informe comercial que requereix la millora de la presa de decisions a l’hora de crear aliances per abordar un procés d’internacionalització.