El programa Campus MedESS té per objectiu la creació en un horitzó 2020 la primera Universitat International de l’ESS (UMESS) a la Mediterrània, amb almenys dos campus físics, ribera nord i ribera sud.

Objectius generals

 • Precisar la noció « d’ESS Med », per donar coherència i eficàcia al procés d’integració regional
 • Tenir en compte la diversitat d’expectatives, necessitats i identificar bé els reptes dels territoris i poblacions afectades
 • Identificar els públics prioritaris que seran els actors/actrius i líders de l’ESS del demà (dirigents del sector públic, polítics, líders d’opinió, managers de l’ESS, i encara més les dones i els joves)
 • Articular les necessitats de formació, en termes de contingut,  al voltant de les dimensions operatives/conceptuals
 • Elaborar un model econòmic viable (per fer accessible les formacions a la majoria)

Horitzons

Si l’ambició estratègica és la creació d’una Universitat International de l’ESS, el seu plantejament i l’apropiació han de ser progressius. Cal procedir per etapes, distingint tres horitzons:

 • Curt termini(2017-2018): Accions de formació pilot a nivell regional i territorial
 • Mig termini (2017-2019): Desenvolupament d’una Universitat d’estiu « en moviment » a diferents països amb una xarxa de centres universitaris i un procés d’estandardització de les formacions d’ESS
 • Llarg termini (2020): 1a Universitat International de l’ESS

Avenços

 • Seminari  Campus MedESS al juliol 2015 a Marsella per elaborar el full de ruta (amb PACA, AFD, …)
 • Formació-Acció pilot « d’Ambaixades ESS » per18 líders regionals, el febrer de 2016 (amb CEFEB/AFD)
 • 1ra Universitat d’estiu provada el 2018 (Marroc o Tunísia)

Referents iesMed

 • Rodérick EGAL, President
 • Dounia El Aflahi, Gestió de projectes