És el programa far d’iesMed actualment, els fonaments de l’edifici mediterrani en construcció. Els pols territorials CitESS, taquilles úniques multiserveis pels emprenedors/es de l’ESS, tenen l’objectiu de teixir el conjunt de la conca, totes les ribes juntes.

Objectius generals

  • Constituir plataformes territorials de concertacions i cooperació associant el conjunt dels actors, públics i privats, compromesos amb el desenvolupament econòmic i social
  • Oferir als emprenedors/es de l’ESS del territori un catàleg complet de serveis, des dels més tradicionals (formació, incubació, acompanyament) als més innovadors (comercialització, internacionalització, finançament)
  • Afavorir l’emergència de pols d’innovació i d’excel·lència sòcio-econòmica
  • Replicar els lligams locals de cadenes de cooperació econòmica entre actors de l’ESS al conjunt de la conca mediterrània

Referents iesMed

  • Emmanuel Kasperski, Expert associat (France)
  • Paco Llorente,  Director iesMed Tunísia

Etapes

  • 2013-14: primera “concept note” i prototip Marroc (suspès)
  • 2016-2017: primers pols Ribera Sud a Mahdia i Sidi Bouzid (Tunísia), estudis de factibilitat a Algèria i Marroc, estudi certificacions al Nord.
  • 2018-2020: generalització i estructuració de la xarxa, lligat amb el programa FinESS Med

Gràfica

grafica-CitESSMed-CA