• Client: Cooperativa de treball associat
  • Sector: Serveis a la persona
  • Tipus de servei: Coordinació i realització d’estudis sectorials
  • Projecte: Informe comercial sobre un grup d’empreses

La necessitat

Una cooperativa de treball associat es planteja una estratègia d’expansió internacional que passa per la creació d’aliances amb potencials socis amb una bona implantació en els mercats objectius. Abans de prendre cap decisió, necessiten un estudi comercial d’aquests actors que els permeti millorar la pròpia presa de decisions.

La nostra solució

La informació disponible a les bases de dades d’empreses existents en el mercat es revela insuficient, especialment en els sectors socials o relatius a registres no mercantils. IesMed, com a actor implantat en el territori mediterrani, afegeix el valor i la informació necessaris per completar un informe detallat dels actors socials assenyalats.

Resultat

L’accés a fonts d’informació de qualitat permet a iesMed sumar el valor necessari a l’informe comercial que requereix la millora de la presa de decisions a l’hora de crear aliances per abordar un procés d’internacionalització.