• Client: Cooperativa dedicada a la producció i comercialització de plantes ornamentals
 • Sector: Agricultura
 • Tipus de servei: Consultoria i suport a la internacionalització
 • Projecte: Cooperativa en expansió (recerca de mercats i d’aliances)

La necessitat

Una cooperativa vol iniciar un procés d’expansió fora de Catalunya, concretament a la regió de Provence Alpes Côte d’Azur. Per això necessita conèixer el mercat de la zona escollida, i també identificar possibles socis i un punt de venda o plataforma logística.

La nostra solució

IesMed, cooperativa europea amb socis a la zona, realitza una proposta de col·laboració articulada en quatre etapes:

1. Fase preliminar de preparació:

 • Elaboració conjunta de l’estratègia (cartera de clients, posicionament comercial, factors diferenciadors en el mercat francès, etc.)
 • Redacció del “plec de condicions” per als socis/partners (perfil, activitat preferida, magnituds econòmiques, etc.)
 • Calendari d’execució.

2. Screening del mercat regional i elaboració de la primera base de dades de socis potencials:

 • Estudi de mercat
 • Preselecció de socis potencials
 • Presentació al client i elaboració del dossier de presentació als candidats seleccionats.

3. Suport en la recerca de socis i acompanyament en el procés d’aproximació:

 • Primera presa de contacte amb els possibles socis identificats
 • Assessorament al client i presentació de l’informe
 • Organització de trobades entre el client i els candidats seleccionats.

4. Acompanyament en la implementació:

 • Acompanyament al client en la visita als preseleccionats
 • Estudi d’implantació logística
 • Suport en la recerca d’ajuts financers europeus i regionals
 • Assessoria general en temes fiscals, jurídics, administratius i financers
 • Recerca de finançament per a la inversió immobiliària, en cas que sigui necessària.

Resultat

Aquest servei, que es desenvolupa per etapes i admet una contractació escalada, ofereix al client la possibilitat d’afrontar el procés d’internacionalització i expansió de la seva activitat de forma gradual, minimitzant despeses, sense inversions prèvies i amb una assessoria permanent especialitzada en economia social.