• Client: Crédit Coopératif
  • Sector: Diversos
  • Tipus de servei: Representació/distribució a l’estranger
  • Projecte: Representació de Crédit Coopératif

La necessitat

Crédit Coopératif, grup financer cooperatiu francès estretament vinculat a l’economia social, ha desenvolupat algunes inversions puntuals en l’economia social catalana i ara es planteja la necessitat de consolidar la seva posició al territori.

La nostra solució

IesMed aporta la seva estructura, experiència i implantació territorial per oferir un servei de representació institucional i comercial de Crédit Coopératif al territori.

Resultat

Crédit Coopératif s’ha pogut implantar en el territori sense necessitat de fer front a la inversió ni a les despeses de creació d’una nova estructura.