• Client: Eurecos, grup immobiliari de l’economia social
  • Sector: Diversos
  • Tipus de servei: Gestió de societats i fons d’inversió
  • Projecte: Gestió d’una societat d’inversió immobiliària

La necessitat

Es constitueix Eurecos, grup immobiliari de l’economia social, amb la finalitat de posar a disposició dels actors de l’economia social immobles adequats a les activitats que desenvolupen o que pretenen dur a terme. Una vegada constituïda la societat, aquesta ha de gestionar la seva activitat de forma eficient.

La nostra solució

IesMed aporta la seva experiència en el sector per poder dur a terme una gestió administrativa i del patrimoni del grup immobiliari de forma sostenible. En el mateix sentit, la implantació d’iesMed al territori permet afrontar el desenvolupament comercial i la captació de noves operacions de forma òptima, aprofitant les sinergies existents amb altres serveis.

Resultat

Eurecos compta amb una gestió administrativa i patrimonial professional amb un cost adaptat a les seves necessitats i amb un desenvolupament comercial ajustat als objectius plantejats.