MedESS

Economia Social i Solidària a la Mediterrània: De la indignació al compromís!

PRIMAVERA 2013

iesMed organitza: Med’ESS 2013

Primera trobada catalitzadora de noves dinàmiques pels actors que “emprenen socialment” a la Mediterrània; dins una lògica “B to B”.

Objectius d’impacte a curt i llarg termini

  • Definir l’ambició d’un Espai Mediterrani de l’Economia Social i Solidària
  • Mobilitzar tots els actors de la via política, intel·lectual, econòmica, social i cultural, perquè desenvolupi el seu potencial
  • Estructurar la dinàmica Mediterrània favorable al desenvolupament de l’ESS