• Client: Iniciativa local publico-privada
  • Sector: Diversos
  • Tipus servei: Ecosistemes territorials socials i solidaris
  • Projecte: Pla estratègic per a un equipament immobiliari cooperatiu

La necessitat

Una fundació publico-privada disposa d’un equipament immobiliari que vol dedicar a la promoció i creació d’empreses socials en el seu territori.

La nostra solució

IesMed participa en el disseny de l’estratègia futura d’aquest centre implicant els actors locals i inserint a la vegada el seu desenvolupament en una estratègia d’àmbit mediterrani. IesMed participa en l’impuls d’un ecosistema mediterrani que faciliti la creació i consolidació d’empreses socials, i actua a nivell local desenvolupant ecosistemes locals autosuficients que aprofitin les sinergies i economies d’escala d’una xarxa internacional.

Resultat

IesMed coordina i desenvolupa una estratègia en un entorn local inserint-la en una lògica mediterrània. Es busca la sostenibilitat dels ecosistemes locals a partir de la suma dels actors adequats i de la seva inserció en una estratègia internacional.