• Client: Grup d’inversors socials
  • Sector: Diversos
  • Tipus de servei: Rèplica de bones pràctiques estrangeres
  • Projecte: Rèplica d’una societat de capital risc social

La necessitat

Un grup no constituït d’inversors motivats per l’impacte social de les seves inversions ens planteja l’articulació d’un instrument per a poder canalitzar les seves inversions cap a empreses socials que necessiten capital social.

La nostra solució

Identificar un model de societat de capital risc social que ja s’hagi provat i que s’hagi mostrat eficient per a replicar-lo en altres territoris. Adaptar la iniciativa a una nova realitat social, financera i legal, aportant el know how dels nostres socis i ampliant la base social necessària per a obtenir la dimensió adequada per afrontar la rèplica.

Resultat

IesMed desenvolupa l’estratègia d’adaptació d’una eina provada amb èxit, implicant inversors i emprenedors socials en aquesta adaptació i sumant-hi les capacitats necessàries per minimitzar els riscos de la seva posada en marxa.