ReplicMed

El programa ReplicMed vol accelerar i modelar  el fet de compartir  i  replicar innovacions socials i dispositius de promoció de l’ESS a la Mediterrània.

Mètode

 • Identificació i selecció d’innovacions socials provades (impacte social reconegut, sostenibilitat del model econòmic, estabilitat de la governança i de l’equip operatiu, etc.)
 •  Rèplica portada per estructures locals  existents, que tenen una governança estable, una situació financera sana i un objecte social compatible
 • Aquestes estructures s’uneixen a una Xarxa de associats/integrats a iesMed, amb l’objectiu de promoure la innovació i l’impacte territorial
 • El dispositiu ReplicMed es basa en un model econòmic estable que permet al les parts principals –entre elles “l’enginyer iesMed”- desenvolupar-ho en el temps

Avantatges esperats

Aquest programa de rèpliques d’innovacions socials presenta interessos per cada una de les parts:

 • ReplicMed aporta als territoris noves solucions a necessitats socials, afavorint així la creació d’ocupació i el desenvolupament de noves cooperacions internacionals
 • L’estructura portant (replicant de la innovació) s’enriqueix d’una innovació ja provada, es beneficia d’un acompanyament especialitzat i entra en una xarxa internacional
 • L’estructura fundadora (de la innovació) constitueix una xarxa de difusió de la innovació, obté retorns d’imatge (CT) i econòmics (M-LT), limita els riscos de i evita els possibles efectes de competència al seu territori nacional

Avenços

 • El projecte A-Porta: rèplica a Catalunya de l’associació francesa VoisinMalin que promou el lligam social a barris difícils. Iniciat al novembre 2016, s’integra en el programa regional RepliCat (175 k€)
 • RepliCat: primer programa territorial (Catalunya) d’importació d’innovacions socials. 2016-2017, veure fitxa específica.
 • APIcoop: associació iesMed-APII (Agència de promoció de la innovació i de la indústria, Tunísia) per 2 pilots CAE al 2018. En cooperació amb SMart (Bèlgica) i Coopetic (França)

Referent iesMed

 • Emmanuel KASPERSKI, expert associat
 • Rudy Pignot-Malapert, expert associat