Posada en marxa d’un instrument immobiliari amb participació de diferents actors

  • Client: Diverses entitats de l’economia social francesa i catalana
  • Sector: Immobiliari
  • Tipus de servei: Construcció d’aliances entre actors nacionals i internacionals
  • Projecte: Posada en marxa d’un instrument immobiliari amb participació de diferents actors

La necessitat

Diverses entitats acorden la conveniència de crear un instrument que serveixi per a l’acompanyament a la resolució de la problemàtica immobiliària de les entitats de l’economia social catalana, ja que cap d’elles es troba en disposició d’abordar per sí sola el procés de gestació.

La nostra solució

Socis de iesMed s’involucren en el projecte redactant el pla de negoci de l’empresa i participant activament en el procés de negociació entre totes les entitats (algunes d’elles amb el doble paper d’inversor i futur client) i en els diferents aspectes: jurídic (inclòs el muntatge societari i la governança de l’entitat), tècnic i econòmic, fins que s’arriba al procés de la constitució de la societat i a la firma simultània dels contractes immobiliaris amb el primer client. La creació de l’instrument es complementa amb la posterior assumpció de la seva gestió.

Resultat

Neix Eurecos, instrument immobiliari al servei de l’economia social, gestionat per iesMed.