Posicionament i filosofia

iesMed es posiciona com:

Una plataforma mediterrània de serveis a l’economia social i solidària.

Jurídicament, és una de les primeres cooperatives europees creades a la Unió Europea i la primera a Catalunya. iesMed es posiciona com a intermediari social i solidari entre actors de l’economia social (empreses, federacions, xarxes), serveis de suport a l’economia social (especialment de finançament i aportant experts), en els sectors públic i privat. (veure governança) Nascut del mestissatge de diverses tradicions, des del seus inicis el projecte iesMed ha donat prioritat a la cooperació transnacional per a afavorir “una economia social sense fronteres”.

Un laboratori d’innovació cooperativa aplicada.

Desenvolupa, a petició dels seus socis, productes, serveis i projectes d’R+D aplicats a l’emprenedoria col·lectiva i solidària a la regió de la Mediterrània.

iesMed té com a filosofia la intermediació social i solidària

La intermediació social i solidària inclou:

La identificació i racionalització de les demandes d’acompanyament (“sourcing” i consultoria):

iesMed s’enfoca a projectes amb vocació de lideratge i escalables. Ajuda a estructurar les seves demandes d’acompanyament proposant solucions a mida.

La canalització de l’oferta de serveis:

iesMed promou les ofertes de serveis més adequades i innovadores per a les empreses socials (serveis financers, consultoria i acompanyament, innovació social i financera, organització d’esdeveniments internacionals) per amplificar i internacionalitzar el seu àmbit d’actuació.

L’agrupació de recursos (treball en xarxa):

iesMed estimula la cooperació, les aliances i la mutualització de recursos. Estructura i promou essencialment programes innovadors i multi actors per compte d’institucions públiques i privades.

La “pol•linització” i rèpliques:

iesMed intervé en la “importació/exportació” d’iniciatives empresarials de fort impacte social, com a resposta a necessitats locals prioritàries